Bologna

A Múltunk wikiből

latinul Bononia, helyi nyelvjárásban Bulåggna

Olaszország egyik híres északi városa, egyben Emilia–Romagna központja
Bologna címere

Bartha Antal

Az V–IX. századi műveltség a sztyeppen és az ősmagyarok

  • A XVII. század végén, Bolognában, a XV. század utolsó évtizedeiben keletkezett rovásírásos magyar naptárt másolták át.
  • A nikolsburgi magyar ábécé 46 jelet tartalmaz, 35 egyszerűt és 11 összetettet, a Bolognában lejegyzett naptár 38 jelet használ, 31 egyszerűt és 7 összetettet.

Pannonia és Morvaország elfoglalása

Az egy évig tartó kalandozás során nyugaton Vercelliig és a Piemonti Alpokig jutottak el, délen Reggio és Modena esett a kezükre, és Bolognáig pusztítottak. Ez a hadjárat váltotta ki az ismert fohászt: "A magyarok nyilvaitól szabadíts meg, Uram!"

Kristó Gyula

Egyházi társadalom

Ha Domonkos nem is jutott el a Duna vidékére, de megbízására a bolognai egyetem magyar származású tanára, Magyarországi vagy Magyar Pál (Paulus de Hungaria, illetve Paulus Hungarus), a kun missziót tekintve egyik fő feladatának, 1221-től kezdődően megszervezte a magyarországi domonkos rendtartományt.

Iskolaügy

Magyarországi Miklós 1194–1196 között Oxfordban, Tamás spalatói klerikus, a későbbi történetíró 1221-ben Bolognában tanult.

Írásbeliség

Korszakunk alkotó tudósai közül kiemelkedik Magyarországi vagy Magyar Pál. Bolognában az egyházjog tanára volt, majd mint domonkos szerzetes hazá­jába visszatérve az általa megszervezett rendtartomány első főnöke lett, s vér­ta­nú­halált halt Kun­országban térítő tevékenysége során.

Makkai László

Külföldi peregrináció

A padovai egyetemen viszont, bár nem oly sokan, mint a megelőző évszázadban, a 17. században is a filozófiai, jogi és orvosi fakultást látogatták hazánkból, mintegy százan, katolikus és protestáns mágnások, nemesek és polgárok, ez utóbbiak közt főleg kolozsvári unitáriusok, de az evangélikus szabad királyi városokból jövők is. Ha más itáliai egyetemeket (Bologna, Ferrara, Perugia) is tekintetbe veszünk, mintegy 400-ra lehet tenni az Itáliában tanuló magyar- (és horvát-) országi diákok számát.

Kosáry Domokos

Külföldi tanulmányok

Akadt katolikus nemesifjú, aki Bolognában vagy Lipcsében tanult jogot.

Képzőművészet

A legelterjedtebb műfajok közé az oltárkép, a templomi freskó, a falkép és a mennyezetkép tartozott. Ez utóbbi rendszerint úgy folytatta festett tagozatokkal a templom mennyezetét, a valódi architektúrát, hogy szinte elmosta a határt a földi s égi világ között. Ez a sajátos látszatkeltés, illuzionizmus a barokk művészet egyik sajátossága volt. Ennek talán legjellemzőbb emlékét, a pozsonyi trinitárius templom festett látszatkupoláját, amely a valódi kupola felett vitte tovább a tekintetet még magasabbra az ég felé, a bolognai Galli-Bibiena alkotta meg (1744–1745).

H. Balázs Éva

A középnemesség

Amikor Széchényi Ferenc a Terezianum neveltje lett, az új növendékek száma igen megcsappant. Igaz, hogy ott találta Batthyány Ignácot, Festetics Györgyöt s a magyar kulturális élet más jeles ígéreteit, de akár a katonai akadémián, itt, a jezsuitákkal megindított, majd ”világiasított” Terezianumban is kicsiny a magyarok arányszáma. A fentieknél valamivel idősebb Skerlecz Miklós például Bolognában folytat jogi tanulmányokat, s a legtöbb katolikus nemesifjú beéri a nagyszombati egyetem lehetőségeivel.

Irodalom

Igen tanulságos a Österreichisches Staatsarchiv, Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Kabinettsarchiv, Staatsratvoten, Kaunitz, Vol. 4 (1782–1783). Január első hetében a magyar egyháznagyok után a milánói kolostorügyek, a bolognai úgynevezett Horvát Kollégium (a régi magyar akadémia) épülete eladásának ügye, prágai panaszok az ottani protestánsok kilengései tárgyában, majd a klarisszák, ferencesek kolostorainak feloszlatása.

Kiadványok