Boreczky Beatrix

A Múltunk wikiből
1944-2008
történész-levéltáros
Mindneki Lapja

Művei

Mind én, mind egykori tanítványom, Boreczky Beatrix támaszkodtunk Mályusz Elemér, Sándor Lipót főherceg nádor iratai, 1790–1795 (Budapest, 1926) és Domanovszky Sándor, József nádor iratai. I. (Budapest, 1925) forráskiadványaira, valamint L. Abafi, Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich–Ungarn (Budapest, 1889–1893) és Abafi Lajos, A szabadkőművesség története Magyarországon (Budapest, 1900) című műveire, és egyben igen fontos levéltári anyagot tártunk fel. A Festetics család dégi levéltára (Országos Levéltár P 1134) az egész Monarchiára ad forrásanyagot. Ennek kiadása osztrák kollégák közreműködésével folyamatban van. Gazdag lelőhelynek bizonyultak az Magyar Országos Levéltár családi levéltárai. Inkább a szabadkőműveseknek a kilencvenes években játszott szerepével foglalkozott Boreczky Beatrix, A magyar jakobinusok (Budapest, 1977); ennek nagy jegyzetanyaggal bővített változata: Boreczky Beatrix, A magyar jakobinusok, különös tekintettel a szabadkőműves páholyok tevékenységére (Kéziratos bölcsészdoktori értekezés. Budapest, 1979).