Brankovics György

A Múltunk wikiből

szerbül Đorđe Branković, románul Gheorghe Brancovici

Borosjenő, 1645 - Cheb (Csehország), 1711. december 19.
erdélyi diplomata, török tolmács, szerb trónkövetelő
Wikipédia
Brankovics György
Brankovics György
1874. május 20.
Erkel Ferenc: Brankovics György című operájának bemutatója.

R. Várkonyi Ágnes

A balkáni hadjárat

  • A Szent Liga csapatai a Buda visszafoglalására induló nagyvezír seregét megsemmisítő nagyharsányi győzelem után egyetlen lendülettel elérték Magyarország déli határát. Miksa Emánuel bajor választófejedelem főparancsnoki vezényletével 1688. szeptember 6-án véres rohamban bevették Belgrádot. Ugyanakkor a török területről a császári udvarba menekült Brankovics Györgyöt grófi rangra emelték, és megbízták, hogy robbantson ki felkelést a Balkán népei között az oszmán hatalom ellen.
  • Felkészületlenül, súlyos helyzetben érte tehát a császári hadsereget az új török nagyvezír, Köprülü Musztafa ellentámadása 1690 tavaszán. A császári udvar a balkáni felkeléssel vélte feltartóztathatónak a török ellentámadást. I. Lipót a társadalmi és vallásszabadság ígéretével szólította fegyverbe a lakosságot, de mivel Brankovics mozgalmát az előző évben a császári hatalom letörte, a nagy adókkal sújtott és a katonaság hatalmaskodásai miatt is sokat szenvedett nép inkább hitt a török ugyancsak szociális és adózási kedvezményekkel biztató ígéreteinek.

Magyarország és az európai háborúk

A rácok régi vezére, Brankovics a császár foglya volt Prágában, s a Dráva melléki, szerémségi és bácskai rác határőrök követeket küldtek Károlyihoz Sümegre és Bercsényihez Somorjára: készek rá, hogy letegyék a hűségesküt, és 5 ezer fegyveressel csatlakozzanak.

Vörös Károly

A kultúra új jelenségei

Erkel is a maga korábbi, a nemzeti romantikára jellemző heroikus operastílusából a Dózsa Györgyben (1867) és a Brankovics Györgyben (1874) már a népi zenedráma irányában lép tovább, a zárt számokkal (áriákkal) való korábbi építkezés helyett a Muszorgszkijra is oly jellemző deklamatív-recitatív stílusra törekedve.