Brigido József

A Múltunk wikiből

Josef Graf Brigido von Bresowitz, Freiherr von Marenfels

* 1733 in Triest, Heiliges Römisches Reich; † 25. Januar 1817 in Wien, Kaisertum Österreich
Gouverneur von Laibach (1767–1774),
Präsident der Landesadministration der k.k. Krondomäne Temescher Banat (1774–1778) und
Gouverneur von Galizien (1778–1794)
német Wikipédia

H. Balázs Éva

A szabadkőművesség politikai színeváltozása

Galíciában már kisebb sikert aratott az a Brigido József gróf, aki mint kiderült, egyáltalán nem volt a szervezet tagja. Pótlólag, egy februári estén legénnyé, majd azonnal mesterré avatták ugyan, de a galíciai szabadkőművesség köreiben nem élvezett nagy tekintélyt.

Benda Kálmán

II. Lipót politikájának ellentmondásai

Amikor Lipót hírül vette, hogy II. Szaniszló Ágost lengyel király 1791. május 23-án jóváhagyta a köznemesség által kikényszerített alkotmányt, amely egyrészt erősen megnyirbálta az arisztokrácia hatalmát, másrészt jogokhoz juttatta a polgárságot és a parasztokat, azonnal utasította gróf Brigido galíciai kormányzót, hogy – megelőzendő a lengyel lakosság mozgolódását – tegyen javaslatot a legszükségesebb reformokra. Amikor azután kiderült, hogy a májusi lengyel alkotmány lényegében nem javított a helyzeten, Lipót minden galíciai reformot leállított.