Brod nad Tichou

A Múltunk wikiből
település Csehországban a tachovi járásban
Wikipédia
Brod nad Tichou címere

H. Balázs Éva

A jozefinus kormányzat bel- és külpolitikájának irányvonalai

Kaunitz figyelemmel kísérte a cseh- és morvaországi vizsgálatokat, és nagyon jellemző volt javaslata: a morvaországi Bruck apátja kapja meg a Szent István-rend nagykeresztjét, szerzetesei pedig emlékérmet, mert a jobbágyokkal önként és kedvező módon kötöttek úrbéri egyezséget.

Irodalom

A brucki apát kitüntetése: Arneth, Geschichte Maria Theresias (Wien, 1863–1879. IX. 349); a Szent István-rend adományozására tett javaslat dátuma: 1772. november 27.