Buda ispán

A Múltunk wikiből
†1041
1041
A magyar urak fellépnek a tirannus módjára uralkodó Orseolo Péter királlyal szemben. Midőn Péter hívét, Budát felkoncolják, Péter Bajorországba menekül.

Györffy György

Az Árpád-ház mellőzésétől a német hűbérig

Péter önállóan, saját elképzelése szerint akart uralkodni, döntéseit pedig nem a királyi tanáccsal való megfontolás alapján hozta, hanem főként egy ember, Buda tanácsára hallgatott. Buda nem volt higgadt, elfogulatlan tanácsadó. Szerepe volt Vazul megvakításában, s ezért a magyar dinasztikus párt gyűlöletének célpontja lett, még saját életét sem érezhette biztonságban mindaddig, amíg a Vazul-fiak a szomszédban várakoztak arra, hogy elérkezzék az órájuk.

Ez a félelem is befolyásolhatta Pétert abban, hogy új, „aktív” külpolitikát kezdjen, s ezzel felrúgta a Géza és István által kialakított külpolitikai irányvonalat, melynek alapelve a szomszédok ügyeibe való be nem avatkozás és az ország függetlenségének megőrzése volt.


1041-ben végül a főurak egyhangúlag felléptek ellene. Követelték tőle tanácsadójának, Budának a kiadatását. Péter, hogy mentse magát, hívét kiszolgáltatta, de mikor a közharag véres tettekbe csapott át, és Budát felkoncolták, gyermekeit pedig megvakították, Péter lóhalálában Bajorországba menekült.