Budapest - Kiadványok

A Múltunk wikiből

1848

1849

1863

Salamon Ferenc, Magyarország a török hódoltság korában (Budapest, 1863)

1867

1868

1869

Archaeologiai Értesítő (Pest, Budapest, 1869–)

1870

Gyárfás István, A jász-kunok története. I–IV. (KecskemétSzolnokBudapest, 1870–1885)

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

Bayer

Deák

Dessewffy

Gelléri

Hodinka

  • Hodinka Antal, Egyházunk küzdelme a boszniai bogomil eretnekekkel. Különlenyomat a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskola munkálatainak 50. évfolyamából (hely és év nélkül (Budapest, 1887);

Ipolyi

Keleti

  • Az élelmiszer-fogyasztásra általában lásd: Keleti Károly, Magyarország népességének élelmezési statisztikája (Budapest, 1887).

Láng

László

Pártos

Podmaniczky

Szádeczky

Széchenyi

Szilágyi

Szinnyei

Thaly

Vachott

Wenzel

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

Apponyi

Bethlen

Békefi

Bonitz

Deák

Dorner

Erdélyi

Domokos

Éble

Faragó

Farkas

Ferber

Gaál

  • A nyomásos és szabad gazdálkodás 20. század eleji arányaira: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület által az 1910/11. években tartott birtokpolitikai szaktanácskozmány előzményei, lefolyása és eredményei. Szerkesztette Gaál Jenő (Budapest, 1912) 665. oldalán.

Gabriel

Gelléri

Gyárfás

Hodinka

Irodalomtörténet

Jászi

Kenéz

Kerekes

Konkoly-Thege

Kunfi

Leopold

Mellinger

Méray-Horváth

Munkásmozgalom

  • A magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak az 1911. évben. Budapest, 1912. 52.

Novitzky

Statisztika

Szekfű

Székely

Szociáldemokrata

Varga

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

Balázs

Bán

Berlász

Bolgár

Bölöni

Busa

Cserei

Csizmadia

Dercsényi

Dienes

Eckhart

Ferenczy

Gáldi

Hajdu

Korek

Kosztolányi

Kovács

Köpeczi

Makkai

Mocsáry

Pach

Páter

Pécsi

Pulszky

Rákóczi

Rónay

Ruzsás

Sashegyi

Sándor

Szabó

Sztanykovszky

Szűcs

Teleki

Tóth

Történelmi

Vajda

Varga

Vörös

Windisch

Zádor

Zrínyi

1959

1960

Alpári

Arató

Balassa

Barabás

Benkő

Bibó

  • A kor történetírását sajátos aspektusból mutatja be Bibó Sándor nagy, jórészt korábban ismeretlen anyagot feldolgozó monográfiája: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében (Budapest, 1960).

Bocsor

Borzsák

Bónis

Czine

Dányi

Dolmányos

Dombay

Erdélyi

Földessy

Fukász

Für

Galántai

Garas

Gonda

Gunda

Hahn

Hanzély

Haydn

Horváth

Iványi

Kardos

Károlyi

Király

Kiss

Kodály

Koltay

Kölcsey

Kun

Kuthy

Landler

Liptai

Major

Makkai

Marx

Mérei

Mihailich

Minisztertanács

Munkásmozgalom

Orosz

Ortutay

Perényi

Petőfi

Rácz

Rédei

Simonffy

Stefanovits

Szabó

Tantárgytörténet

Tömöry

Történeti

Urbán

Vadász

Varga

Vigh

Vörösmarty

1961

1962

Balázs

Bálint

Bán

Bóka

Bónis

Bulla

Childe

Engels

Erényi

Fehér

Fekete

Földessy

Hont

Izsépy

Jenei

Katus

Kemény

Kotlán

Kovacsics

Kovács

Ligeti