Burius János

A Múltunk wikiből
(Burius szócikkből átirányítva)
Korpona, 1667. – Besztercebánya, 1712. március 6.
evangélikus lelkész
Wikipédia

R. Várkonyi Ágnes

Erdélyi hagyományok: kartezianizmus, pietizmus

Pilarik István, Major Pál, Lazarus Ágoston, Günther Sámuel, Burius és mások munkássága nyomán a század utolsó másfél évtizedében Pozsonytól Lőcséig, Selmecbányától Rozsnyóig kialakulnak a pietizmus társadalmi bázisai.

Történetírás, nemzeteszmék

Az összegező történeti műveket zömmel a különböző egyháztörténetek alkotják: Burius evangélikus egyháztörténeti irattára (1688), Haner György erdélyi egyháztörténete (1694), Debreceni Ember Pál munkája a magyarországi protestantizmus történetéről (1706).