Kotor

A Múltunk wikiből
(Cattaro szócikkből átirányítva)

szerbül Котор, olaszul Cattaro, velencei nyelven Càtaro, albánul Kotorri, latinul Acruvium, görögül Ασκρηβιον

tengerparti város Montenegróban, mely a Kotori-öböl keleti csücskében, 1000-1700 méter magas hegyek ölelésében fekszik
Wikipédia
Kotor címere
1918. február 1–3.
Cattarói matrózfelkelés.

H. Balázs Éva

II. József

József külpolitikai terveit öccse még pontosabban rögzítette. Minden akció hátterében az orosz szövetség áll; ennek gyümölcseit most majd le lehet szakasztani: lehetővé tették Oroszország számára a Krím meghódítását. Időszerű, hogy az orosz viszonozza a passzív segítséget, és tartsa sakkban a porosz uralkodót, hogy az ne fondorkodjék Ausztria ellen.

A francia szövetség egyelőre fenntartandó, de éreztetni kell a franciákkal, hogy Ausztriának fontos az angolokkal való együttműködés. Keményebb hangon kell a francia–osztrák tárgyalásokat folytatni, és mihelyt a belga csere megtörtént, ezt a szövetséget fel is lehet számolni.

Nem szabad éreztetni a Német Birodalomban, hogy a császári és királyi cím fontos; a szász és a többi fejedelem keresse az osztrák uralkodó jóindulatát és fogadja el Ausztria igényeit. .

Az utolsó háborúban tanúsított tartózkodó magatartás ellenértékeként a török adjon kereskedelmi kedvezményeket.

De ha Oroszország elhatározza a végleges leszámolást, váratlanul le kell csapni a törökre, hogy Belgrád s az egész terület az Unáig és Cattaróig visszakerüljön, de arról is gondoskodni kell, hogy az albánok, Havasalfölde (Wallachei), Moldva és Epirusz függetlenek maradjanak.

Galántai József

Forradalmi jelenségek a hadseregben és a hadiflottában

A Cattaróban állomásozó Adriai-tengeri flottánál februárban matrózfelkelés tört ki. A cattarói felkelés (február 1–3.) szorosan összefüggött a pólai (január 22–28.) és a trieszti (január 28.—február 2.) kikötők nagy sztrájkjával. Mindez a nagy januári sztrájkharc befejező részének tekinthető. A cattarói felkelésben és vezetésében a Monarchia különböző nemzetiségeihez tartozó matrózok és katonák vettek részt; ez nem annyira nemzeti, mint inkább szociális jellegű forradalmi felkelés volt.

Siklós András

A központi hatalmak hadseregeinek veresége

A központi hatalmak hadseregének maradványai október elején gyors ütemben vonultak vissza: Albániában Cattaro, Szerbiában Niš, majd Belgrád irányába.

A forradalom győzelme

A részben szabadságon, részben szökésben levő vagy megbízhatatlanként Budapestre hozott matrózokat a szerb nemzetiségű Horváth (Horvatsanovics) Sándor szervezte, aki ezt megelőzően a cattarói és a pécsi felkelésekben vett részt.

Irodalom

A cattarói tengerészlázadásról Hetés TiborDezsényi Miklós, Flottafelkelés Bocche di Cattaróban, 1918 (Hadtörténelmi Közlemények, 1958. 1–2) című tanulmánya, illetve Richard Georg Plaschka, Cattaro—Prag. Revolte und Revolution. Kriegsmarine und Heer Österreich–Ungarns Feuer der Aufstandsbewegungen vom 1. Februar ami 28. Oktober 1918 (GrazKöln, 1963) című könyve ad bővebb tájékoztatást.