Celldömölk

A Múltunk wikiből

németül Kleinmariazell

város Vas megyében a celldömölki kistérségben
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.
Kemenesalja földrajzi tájegység Vas megyében, a Kemeneshát keleti oldalán, a Rába, Zala és Marcal folyók között fekvő terület. Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Kemenesaljai táj, távolban a Ság heggyel

Kristó Gyula

Stílusirányzatok

A Dunántúl számos késő román kori emlékén rajta hagyta lenyo­ma­tát a Csákok vértesszentkereszti építkezésén kia­la­kult, részben Esztergomból és Kalo­csáról toborzott műhely: köze volt a vértesi műhelynek a felsőörsi prépostság, a cell­dö­mölki bencés apátság, a jáki templom építéséhez.

Benda Kálmán

Társadalmi tagozódás, nemzetiségi és vallási megoszlás

Az evangélikusok egyrészt a német városi polgárságból (szepesi és erdélyi szászok), másrészt a szlovákokból rekrutálódtak, a magyarok közül csak néhány falu tartozott ide (Kemenesalja, Orosháza).

Kiadvány

Vécsey Tamás, Tisza Kálmán. Celldömölk, 1931.