Christian Thomasius

A Múltunk wikiből
Lipcse, 1655. január 1. – Halle an der Saale, 1728. augusztus 23.
német jogtudós és filozófus
Wikipédia
Christian Thomasius (Johann Christian Heinrich Sporleder festménye)

H. Balázs Éva

Kaunitz kancellár

Schwanau Prágában, a Carolinumban tanult jogot, onnan Halléba ment, a századelő vezető német egyetemére, ahol a legrangosabb tudós professzor a természetjog nagyhatású művelője, Christian Thomasius volt. Ismeretes, hogy Thomasius kurzusain és munkáiban a természetjog szokásos tananyagán kívül a tortúra, az inkvizíció kérdéseivel foglalkozott, és külön, a korai felvilágosodás jeles iratait szentelte a tolerancia, a kínvallatás, az eretnekség kérdéseinek. Ugyanő a világi uralkodók kötelességévé tette, hogy az addig merőben egyházi vagy vegyesen egyházi és világi ügyeknek minősített pedagógiai-kulturális-társadalmi kérdésekbe beavatkozzanak.

Kosáry Domokos

A türelmi rendelet

Lehet, hogy II. József egyéni tolerancia-gondolata, mint kutatóink egy része vallja, valóban nem annyira a francia felvilágosodásban vagy éppen annak valaminő deisztikus, egyházellenes változatában gyökerezett, hiszen ő, vallásos emberként, egyházához nagyon is ragaszkodott, de még csak nem is a janzenista hatásra ment vissza, hanem főként arra a német természetjogi felfogásra, amelyet a 17. század végén Samuel Pufendorf és Thomasius, utóbb pedig Wolff képviselt. Eszerint a fejedelemnek az olyan népes, jelentős vagy éppen már jogokkal bíró felekezetekkel kell türelmesen bánnia, amelyek elnyomása, kiűzése hasznos és dolgos emberek munkájának semmivé tételével az államérdeknek ártana.