Csabar

A Múltunk wikiből

Čabar

város és község Horvátországban, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Wikipédia
Cabar-1
1650
A Zrínyi fivérek megnyitják csabari vas-officínájukat.

R. Várkonyi Ágnes

A földesúri officinák és kereskedelem

A Zrínyi testvérek 1650-ben nyitják meg a csabari vasbányát – melynek felfedezéséről az első híradás 1638-ban tudósít –, összekapcsolják a következő években kiépített vas-officinájukkal, majd új vasbánya megnyitásával próbálkoznak.

Bányavállalatok és uradalmak üzemei

Elkobzás útján lesz kamarai tulajdon a Zrínyiek csabari vasbányája és officínája (1670).

Heckenast Gusztáv

Magyarország bányászata és ipara a török kiűzése után

A 17. század második felében két nagyolvasztóról tudunk Magyarországon. Az egyik, egy bresciai típusú kohó, az 1660-as évektől kezdve működött a Zrínyiek csabari birtokán, Horvátország és Krajna határán, a másik egy sziléziai típusú nagyolvasztó, 1692–1696 között a Besztercebányai Kamara kezén, Libetbányán.

Irodalom

A csabari nagyolvasztóról Zimányi Vera, A Zrínyi család tengermelléki birtokai (Századok 1981. 379–385)