Cseklész

A Múltunk wikiből

szlovákul Bernolákovo, korábban Čeklís, németül Landschütz

község Szlovákiában a pozsonyi kerület szenci járásában
Wikipédia
Cseklész
1766
Cseklészen (Pozsony vm.) kartonmanufaktúra alakul polgári alaptőkével.

Bóna István

Avar régészeti lelőhelyek

település korai késői megjegyzés
avar kor
CSEHSZLOVÁKIA
Bernolákovo/Cseklész X

R. Várkonyi Ágnes

„A század főnixe”

1663. szeptember 9-én Vas vármegyében, Vát mellett mintegy 10 ezer főnyi magyar katonaság hadimustráját tartotta meg Zrínyi, az összes magyar csapatok főparancsnoka (totius Nationis Hungaricae Dux). Ezután szeptember 15-én Oroszvárott Gonzagának, a Haditanács elnökhelyettesének jelenlétében Zrínyi mint magyar főparancsnok találkozott Montecuccolival, és kidolgozták a közös haditervet. Érsekújvár felmentéséről azonban már elkéstek. A külön fővezérség alatt működő két haderő: a császári és a magyar csapatok hadmozdulatait nem tudják megfelelően a összehangolni. Az ellátás nincs megszervezve kellőképpen, és a lakosság a módon védekezik. Montecuccoli Magyaróvárról Cseklészre, majd Pozsony alá vonult, a polgárok azonban nem eresztették be a városfalak közé, régi állomáshelyére tért tehát vissza, s hadserege rabolt és pusztított.

Bécs felmentésétől a párkányi győzelemig

Számottevő katonaság, alig kevesebb mint 20 ezer harcos várt támadási parancsra Thököly alatt. Felső-Magyarország fejedelme, amint végigzúdultak cseklészi táborán a Bécs falai alól menekülő janicsárok, sejtette, hogy megváltoztak a politikai erőviszonyok.

Kosáry Domokos

Ének, zene

Az Esterházy család más tagjai Pozsonyban, a cseklészi kastélyban, utóbb Tatán, Csákváron, Pápán, az Illésházyak pedig Trencsénben gondoskodtak rezidenciális zenéről.

Képzőművészet

A világi rendeltetésű építészet egyik fontos ágát az új főnemesi kastélyok alkották. Ezek eleinte főleg a viszonylag megkíméltebb északnyugati peremzónában bukkantak fel egymás után. Ilyen volt a Johann Lucas von Hildebrandt (1667–1745) által tervezett féltoronyi Harrach-kastély (1711), a cseklészi Esterházy-kastély (1714–1733), az Anton Erhard Martinelli (1684–1747) tervei nyomán épült magyarbéli Csáky-kastély (1722–1729), hogy csak néhányat említsünk a fontosabbak közül.

H. Balázs Éva

A törekvő mezőváros, a süllyedő-emelkedő királyi város

A herceg Esterházy család Eszterházán és Kismartonon kívül Pozsony mellett Köpcsényben is sűrűn vendégül látja az uralkodónőt, és közel van Cseklész, mely nemcsak kartonmanufaktúrájáról nevezetes; szerény mezőváros létére a környező kisebb-nagyobb településeken mintegy 2000 embert-asszonyt foglalkoztat, és itt van a kancellár kastélya, „az ízlés és az egyszerűség temploma”.[1] A kastély könyvtára, képtára igen gazdag, a hatalmas park pedig japán pagodát, kínai teaházat, sőt remetelakot is kínál, ahol horribile dictu remetenő él egy árva gyermekkel és egy kutyával. A diplomata Esterházy szentpétervári tartózkodásának emlékét őrzi a parkban felépített Belvedere képanyaga: nemzeti viseletben orosz, olasz, francia, örmény, spanyol leányokat ábrázolnak a festmények. A kastélyban pedig Peterhof, Carszkoje Szelo cári kastélyainak látképei, pétervári városrészleteket ábrázoló festmények, egy másik teremben angol rézmetszetek függnek a falakon. „A földszinti szobák közül az egyiket indiai tapéta borítja, a másik mennyezetét és falait 285 fehér és kék csempével burkolták holland módra.”[2]

Heckenast Gusztáv

Textilipar

Az ausztriai kereskedőtőke az alacsony élelmiszerárak és az ebből következő alacsony bérszínvonal miatt szívesen jött Magyarországra; ennek köszönheti születését Falquet és társai cseklészi (1766) karton-, Wachtler ugyancsak cseklészi (1784) muszlin- és piké-, vagy Rubini pozsonyi (1787) pamutfonal-manufaktúrája.

Tőkés, kézműves és munkás a magyarországi manufaktúra-korszak első szakaszában

Van példánk arra is, hogy egy egész céh vált át testületileg egyik formából a másikba, mint az a 17 mesterből álló pozsonyi posztós céh, amely Zunftkauf formájában elszegődött munkásnak a cseklészi kartonmanufaktúrába, hogy a manufaktúra 1775-ben bekövetkezett csődje után is ott maradva, újból mint céh folytassa termelő tevékenységét.

Lábjegyzetek

  1. Ugyanott 194.
  2. Ugyanott 25 b.