Cucuteni

A Múltunk wikiből

commune in Iaşi County, Romania, with a population of 1,446 as of 2002

Angol Wikipédia

Muzeul din Cucuteni

Bóna István

A korai és középső rézkor

A Dunántúl rézkori fejlődése kevésbé színes. Legkorábbi, már a neolitikumban kialakuló fázisát a hazánkban először feltárt neolitikus telep és temető lelőhelye nyomán lengyeli kultúrának nevezik. Alapja a helyi, késő neolitikus zselizi lakosság. Mintegy „felette” haladt át a Balkán belsejéből kiinduló, Bajorországig, Morvaországig, Lengyelországig hatoló új déli művelődés, amely anyagi kultúráját a balkáni eredetű Cucuteni–Tripolje-kultúrával (Erdély–Moldva–Nyugat-Ukrajna) hozta közeli rokonságba.

Az első kelet-európai pásztorok az Alföldön

Mindössze annyit tudunk, hogy a pásztorfőnökök harci kíséretükkel együtt a Kárpátok, az Al-Duna és a Dnyeszter közt élő nagy rézkori parasztkultúra (Tripolje–Cucuteni–Gumelniţa-kultúra) falvainak felégetése után behatoltak a Kárpát-medencébe.