Czindery Pál

A Múltunk wikiből
Horváth Ádám és Czindery Pál barátsága

Vörös Károly

A konfliktusok: a parasztmozgalmak

A művelt Czindery Pál, Berzeviczy felvilágosodott levelezőtársa már 1796-ban somogyi megyegyűlési beszédében országos visszhangot keltve utalt a parasztjaitól körülvett falusi birtokos nemesség aggodalmaira (figyelmeztetés, mely majd Kölcsey híres úrbéri beszédében fog visszatérni).

Műve

Czindery somogyi beszéde az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában Fol. Hung. 332. jelzet alatt (kiadva: Melhárd Gyula, Somogyvármegye a rendi országgyűlésen /1661–1812/. Veszprém, 1906);