Dávid Géza

A Múltunk wikiből
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagok

Műve

A török háború gyakoriságával, sőt csaknem állandósulásával okozott elsősorban pusztulást, és ez az ország fejlődésében is súlyosan éreztette hatását. A török uralma alatti területek helyzetének és a pusztulás mértékének megítélésében Szekfű Gyula rajzát az utána következő kutatások főleg a török források szélesebb körű felhasználásával sokban helyesbítették. Hivatkozhatom Fekete Lajos munkásságára, továbbá tanítványainak (Káldy-Nagy Gyulának, Hegyi Klárának, Vass Elődnek, Dávid Gézának és másoknak eredményeire, amelyek reálisabb képet adnak a törökről. Ugyancsak sok új részletet hozott a helytörténeti irodalom is.