Deák Ferenc

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd: Deák Ferenc politikus

Benczédi László

Az új hatalmi központ kialakulása

A jó indulást méltó folytatás követte, mihelyt 1677. november végén Thököly BerettyóújfaluDerecske táján a kuruc katonasághoz csatlakozott: a bujdosó hadak közül az a két végvári ezred – az ónodi és a szendrei sereg – került a keze alá, amelyet bízvást lehet a kuruc vitézlő rend elit alakulatainak tekinteni. Ellentétben ugyanis a vármegyei és mezei seregek anarchiába hajló szervezetlenségével, a „végbeli” hadakban zömben olyan hivatásos katonaelemek szolgáltak, akik márcsak egyéni múltjuknál fogva is jobban hozzászoktak a szolgálat fegyelméhez, erősebb volt bennük a közösségi összetartozás érzése – magyarországi viszonylatban a leginkább voltak szervezhetőek és irányíthatók. Közreműködésüknek nemcsak Thököly tekintélyének rohamos emelkedésében és 1678. évi sikereiben volt döntő szerepe, hanem abban is, hogy a nemesi és a mezei hadakra támaszkodó Wesselényi Pált főnökük már 1679-ben ki tudta szorítani a kuruc fővezérségből.

Thököly nemcsak a szoros értelemben vett két végvári seregre támaszkodott, amikor sorsát, jövőjét a kuruc hadakéval összekötötte. Nem kímélt költséget, fenyegetődzött, rábeszélt, hogy vetélytársaitól mindazokat magához vonja, akiknek katonai vitézségét nagyra értékelte, vagy akikről tudta, hogy –foganatos szavuk”, azaz tekintélyük van a legénység előtt. Új nevek, erősödő fényű új csillagok tűntek fel ekkor Thökölyvel együtt a kuruc harcok egén; Petneházy Dávid és Harsányi György, Szőcs János vagy Deák Ferenc nevét ekkor tanulta meg ismerni fél ország lakossága.

R. Várkonyi Ágnes

Országos támadás, társadalmi érdekegység

Szolnok várát Szőcs János, Borbély Balázs és Deák Ferenc ezereskapitányok csapatai vették be. Kyba rác ezredes azonban a szegedi császári őrség egységeivel Kiskunhalasnál véres csatában szétverte Deák Ferenc ezredét.

Diplomácia és hadsereg

Thököly hadseregéből egész sereg kitűnő ezereskapitány került ki: Bóné András, Gödény Pál, Deák Ferenc, Gyürky Pál, Sréter János, Komlóssy Sándor.