Dernő

A Múltunk wikiből

szlovákul Drnava

község Szlovákiában a kassai kerület rozsnyói járásában
Wikipédia
Öntöttvas Rubens-portré, a dernői vasgyár terméke, 1860 körül

Heckenast Gusztáv

A vaskohászat fellendülése

Az Andrássyak 1758-ban saját kezelésbe vették a dernői vashámort Torna megyében, majd e hetvenes években több Sajó-völgyi vasművet, a Csákyak ezzel egy időben Szepes megyei birtokaikon, az Esterházyak a Gömör megyei Gombaszögön és a Hont megyei Szokolyahután alapítottak vasműveket.

Mérei Gyula

A tőkés ipar

Darby eljárása szerint nyersvasat először a kincstárnak a szörényi határőrvidékhez tartozó vasüzemében, Ruskbergben állítottak elő. Ezt követték 1845 és 1847 között az Andrássy grófok betléri, majd dernői üzemei. Valamennyi eleinte barnaszéntüzeléssel redukálta a vasat.

A tőkés iparfejlődés 1848 küszöbén

Kivételszámba ment Andrássy György grófnak, a dernői vasmű tulajdonosának eljárása, aki egyes jobbágyait a badeni nagyfejedelemségben képeztette ki hámoros mesterségre.