Derzs kalocsai érsek

A Múltunk wikiből
(Dezső kalocsai érsek szócikkből átirányítva)

Dezső

† az 1080-as évek második felében
kalocsai érsek

Györffy György

Fegyverszünet. Pénzügyi reform.

Az ország újból a belháború küszöbén állt, ekkor azonban közbeléptek a tapasztalatokon okuló országnagyok. A szemben álló felek között Derzs (Dezső) kalocsai érsek szorgos közbenjárása teremtett békét. Abban egyeztek meg, hogy Salamon bírja a királyságot, Géza pedig a dukátust, és 1064 januárjában Győrött megesküdtek a békére, húsvét vasárnapján pedig Pécsett Géza herceg unokaöccse fejére tette a koronát, és így vezette a bazilikába misére.

Belháború. Géza uralma.

Géza tevékenységekben gazdag uralkodása nem sokkal haladta meg apjáét, a három évet. Bár helyzetét a nemzetközi viszonyok mindvégig biztosították, és veszély nékül megkísérelhette volna a nyugati határvárak visszahódítását, tartózkodott Salamon megtámadásától, sőt 1077 elején Dezső kalocsai érsek befolyására tárgyalásokat is kezdett vele egy olyan béke létrehozásáról, hogy ő maga visszavonul a dukátusba a koronával, és Salamont visszaengedi országába. Ez a javaslat azonban saját hívei között sem talált általános tetszésre, a megegyezésnek pedig Géza váratlan halála vetett véget 1077 tavaszán.

Az egyház átszervezése, egyházi művelődés

Fábián fehérvári prépost 1083 után elnyerte a bácsi püspökséget, és amikor Dezső kalocsai érsek meghalt, a nyolcvanas évek második felében, Fábián lett az első bács-kalocsai érsek.