Diószegi István

A Múltunk wikiből
Szeged, 1930. szeptember 20. –
diplomáciatörténész
Wikipédia
Prof. Dr. Diószegi István

Kovács Endre

Előszó

A munkásmozgalommal foglalkozó fejezeteket S. Vincze Edit, a diplomáciatörténeti áttekintést Diószegi István készítette.

Hanák Péter

Előszó

A bevezetést, az 1890-es évek és a a századelő politikai történetét, továbbá a társadalomtörténeti fejezetet Hanák Péter írta; a külpolitikai fejezeteket Diószegi István, a korszak gazdaságtörténetét Katus László és Vörös Antal, a nemzetiségi kérdés alakulását Katus László dolgozta fel.

Művei

Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikája a kiegyezés után

A keleti kérdés és az osztrák–magyar külpolitika

Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikája az 1880-as években

Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikája a századfordulón

Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikája az első világháború előtt

Egyéb művei

A magyar forradalom nemzetközi helye (In: A negyvennyolcas forradalom kérdései),