Dolmányos István

A Múltunk wikiből
Nagykanizsa, 1929. nov. 27.- Budapest, 1993. aug. 30.
történész
Kortárs Magyar Írók

Hanák Péter

Előszó

A koalíciós kormány időszakának áttekintése Dolmányos István, a munkapárti kormányok négyéves időszakának feltárása Pölöskei Ferenc munkája; a munkásmozgalom 1906 és 1914 közötti problémáit Erényi Tibor, a polgári radikalizmusról szóló részeket Mucsi Ferenc foglalta össze; a kultúrtörténeti fejezetet Szabó Miklós, a világháború történetét pedig Galántai József írta meg.

Művei

A koalíció kormányzatának első szakasza (1906–1907)

A kormány támadása a Földmunkások Országos Szövetsége ellenDolmányos István és Erényi Tibor

Parasztpártok

Egyéb radikális irányzatok

A koalíciós kormány válsága és bukása

Egyéb művei

Irodalom

Sarlós Béla, Válasz Dolmányos István megjegyzéseire (mindkettő: Történelmi Szemle, 1976. 3).