Domoszló herceg

A Múltunk wikiből
Domoszló története

Györffy György

A külpolitika átfordulása

Heves megyében utóbb is kaptak fejedelmi rokonok szállásbirtokot (PataAba, Sarolt–Boja, Domoszló herceg), így valószínű, hogy Tonuzoba sógorságban állt Taksonnyal.

Az egyház átszervezése, egyházi művelődés

A pécsváradi apátság István király nevére hamisított birtokösszeírása ez időben nyerte el mai lényeges tartalmát: a három adományozó, Szent István, Domoszló herceg és László király birtokainak sematikus körülírását, és ekkortájt kerülhetett hozzá az ingóságok jegyzéke, amely egyebek mellett 34 könyvet, köztük 6 misszálét és 4 zsoltároskönyvet sorol fel.