Eleonóra királyné

A Múltunk wikiből

Pfalz–Neuburgi Eleonóra Magdolna Terézia, németül Eleonore Magdalene Therese von Pfalz-Neuburg

Düsseldorf, 1655. január 6. – Bécs, 1720. január 19.
német-római császárné, magyar és cseh királyné, I. Lipót császár harmadik felesége
Wikipédia
Pfalz–Neuburgi Eleonóra arcképe

R. Várkonyi Ágnes

Aulikus főnemesség és új nemesi rétegek

Eleonóra császárné 1694-ben alapított csillagkeresztes hölgyei közé magyar főúri nőkkel együtt Draskovich Miklós országbíró özvegye is bebocsátást nyer.

A szatmári megegyezés

Míg Károlyit az ellene készülő szervezkedés, Pálffyt és Lochert sokkal nagyobb horderejű változás sarkallta gyors cselekvésre: 1711. április 17-én meghalt I. József császár. Az uralkodás a Spanyolországban harcoló Habsburg Károlyra szállt, távollétében Eleonóra özvegy császárné lett a régens. Az udvari pártviszonyok nagy változásának egyik első következménye volt, hogy Pálffy Jánost azonnal leváltották magyarországi főparancsnoki tisztségéről; utódává régi ellenfelét, Cusani lovassági tábornokot nevezték ki.

Pálffy és Locher április 22-én értesült a császár haláláról. Pálffy a régens intézkedése ellenére úgy döntött, hogy a cél előtt nem engedi ki kezéből a dolgok irányítását. Segíthette elhatározását a minisztertanács utasítása is: a diplomáciai bonyodalmak elkerülése érdekében a császár halálát titokban kell tartani.

Az önálló magyar állam összeomlása és az utrechti béke

A jól működő Habsburg-diplomácia, még mielőtt Eleonóra régenskirálynő május 26-án némi változtatással megerősítette és Károly király július 20-án ratifikálta volna a szatmári megegyezést, tudatta Angliával, hogy Magyarországon beköszöntött a béke, s a tengeri hatalmak elejtették a mediációt.

Ember Győző

II. Rákóczi Ferenc sorsa

A szatmári megegyezés megbocsátó szándéka nem is tetszett a dinasztia állhatatos híveinek, akik úgy érezték, hogy hűségük jutalmát nem kapják meg. Megkísérelték, de nem tudták megakadályozni, hogy az ügyet minél gyorsabban és simábban lezárni kívánó új uralkodó a korábban csak anyja által jóváhagyott megállapodáshoz előbb maga is hozzájáruljon, majd azt az országgyűlés is elfogadja.