Erényi Tibor

A Múltunk wikiből
1923. december 10. – 1998. október 29.
Politikatörténeti Alapítvány és Politikatörténeti Intézet

Hanák Péter

Előszó

A koalíciós kormány időszakának áttekintése Dolmányos István, a munkapárti kormányok négyéves időszakának feltárása Pölöskei Ferenc munkája; a munkásmozgalom 1906 és 1914 közötti problémáit Erényi Tibor, a polgári radikalizmusról szóló részeket Mucsi Ferenc foglalta össze; a kultúrtörténeti fejezetet Szabó Miklós, a világháború történetét pedig Galántai József írta meg.

Művei

A munkásság harcai a koalíció hatalomra kerülésekor

A szociáldemokrata párt és a választások. A párt 1906. évi kongresszusa.

A kormány támadása a Földmunkások Országos Szövetsége ellenDolmányos István és Erényi Tibor

Munkásmegmozdulások 1908 végén és 1909-ben

A szocialista munkásmozgalom

A baloldal a munkapárti kormányzat kezdetén

A munkásság sztrájkmozgalmai 1910–1911-ben

Változások a szociáldemokrata párt politikájában

1912. május 23. A vérvörös csütörtök.Pölöskei Ferenc és Erényi Tibor

A munkásság harca az erősödő reakció és a háborús készülődés ellen

Az elhalasztott általános sztrájk

A munkásmozgalom 1913-ban

A szociáldemokrata párt a háború előestéjén

Egyéb művei