Erdődy Sándor

A Múltunk wikiből
Wikipédia—Csáky Krisztina

R. Várkonyi Ágnes

Aulikus főnemesség és új nemesi rétegek

1698-ban a Nyugat-Dunántúlon Batthyány Ádám és Erdődy Sándor grófok szövetkeztek 37 malomtulajdonos kisebb-nagyobb földesúrral a Vas megyei molnárcéh ellen, és keresztülvitték, hogy földesúri malomtulajdonosi közösségük szabja meg a molnárok kötelességeit. Itt földesurak élén szállt szembe két főúr a parasztiparosokkal, nehogy a molnárok önállósíthassák magukat.