Erdődy Tamás

A Múltunk wikiből

horvátul Toma Bakač Erdedi

1558–1624
Croatian ban and member of the Erdődy magnate family of Hungarian ancestry
angol Wikipédia
Tamás Erdődy gravestone in Zagreb Cathedral

Sinkovics István

Ragaszkodás a béke fenntartásához. A védelmi vonal elhanyagolása.

A Dráva-Száva közére 1587-ben Ali boszniai bég tört be 5 ezer katonával. Erdődy Tamás horvát-szlavón bán azonban Ivanics mellett harcba szállt ellenük, és a bég is a csatatéren maradt.

A háború nyitánya

Haszán boszniai pasa 1591-ben ostrom alá fogta Sziszek várát, s mivel célját nem érte el, 1592-ben ismét a fontos vár elfoglalására indult.

Petrinja közelében, már királyi területen, palánkvárat építtetett, és hidat veretett a Kulpán. Erdődy Tamás horvát bánt, aki a vármegyék csapataival és német lovasokkal meg akarta zavarni, megfutamította, serege nagy részét levágta. A Magyar Tanács közbenjárására Rudolf császár Nádasdy Ferenc dunántúli főkapitányt ezer lovassal és ezer gyalogossal Zágrábhoz küldte azzal, hogy nagyobb német csapatok fogják követni. 1593 kora nyarán azonban Haszán nagy erőkkel, mintegy 22 ezer főnyi sereggel, harmadszor is ostromolni kezdte Sziszeket, de az Erdődy Tamás és a császári generálisok – Eggenberg és Auersperg – vezetésével összegyűlt alig 5–6 ezer főnyi felmentő sereg a török hadat teljesen szétverte. Haszán pasa menekülés közben a Kulpába fulladt.

Makkai László

A magyar rendiség hatalomátvétele

Az új rendi kormányzó testületbe a dinasztia régi, megbízhatónak mutatkozott hívei, Erdődy Tamás bán, Forgách Zsigmond tárnokmester, Batthyány Ferenc főlovászmester, Thurzó György főasztalnokmester, Draskovich János főkamarásmester, Dóczy András főpohárnokmester és Istvánffy Miklós főajtónállómester mellé a Bocskai pártból Homonnai Bálint országbíró és Széchy Tamás főudvarmester kerültek be, élére pedig Illésházy István állt mint választott nádor.

A rendi kormányzás nehézségei

A horvát bán behelyezését és a déli határvidékről a császári katonai alakulatok visszavonását még 1618-ban is sürgetnie kellett az országgyűlésnek, s mikor végre Bécs engedett, a báni tisztséget simulékony és tehetetlen emberekkel töltötte be. A vén Erdődy Tamás halála után rövid ideig Thuróczy Benedek, Frangepán Miklós és Zrínyi György, majd 1627-től Erdődy Zsigmond, 1639-től Draskovich János viselték ezt a hivatalt, anélkül azonban, hogy a rendi érdekeket a továbbra is ott tevékenykedő császári parancsnokokkal szemben meg tudták volna védelmezni. A fő sérelem az volt, hogy a császári várkapitányok a Balkánról menekült vlach szegénylegényeket telepítettek hajdú módra a magyar és horvát nagybirtokosok elnéptelenedett földjeire, s katonai szolgálatra kötelezték őket. A császári kiváltságokat nyert vlachok nem vállalták a földesúrtól való jobbágyi függést, s a kényszerítésre fegyveres felkelésekkel válaszoltak.