Erich Ludendorff

A Múltunk wikiből

Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff

Kruszewnia, 1865. április 9. – München, 1937. december 20.
az első világháború kiemelkedő német tábornoka,
a müncheni sörpuccs vezetője,
a nemzetiszocialista párt képviselője a Reichstagban és
zavaros elveket valló vallásalapító
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Érvénytelen bélyegkép paraméterek
Erich Ludendorff

Galántai József

A „fekete nap” és Burián békekísérlete

A német hadvezetőség azt tervezte, hogy a júliusi visszavonulással rövidebbé vált frontszakaszon tartós védelemre rendezkedik be. Augusztus 8-án azonban tankok és repülők tömeges alkalmazásával az antant áttörte a német arcvonalat, de sikerét hadműveleti mélységűvé kifejleszteni nem tudta. A tervszerű védelemben addig bízó császár és a német hadvezetés megingott. Ludendorff emlékiratában a július 18-a utáni visszavonulást a Marne-tól és az új állások kialakítását még „fényes teljesítménynek”, de augusztus 8-át a német hadsereg „fekete napjának” nevezi.

Siklós András

Utolsó kísérletek a Monarchia megmentésére

Az új elgondolás lényege az volt, hogy tekintettel a helyzet jelentős rosszabbodására, konkrét békeajánlatot kell tenni, és azt még október 15-e előtt nyilvánosságra kell hozni.

A Monarchia berlini követe utasítást kapott, hogy a német kormánynál ennek érdekében határozottan lépjen fel. Ez meg is történt és meglepően gyors eredménnyel járt, miután Németországban szeptember utolsó napjaiban jelentős kül- és belpolitikai fordulat következett be. A német hadsereg-főparancsnokság (Hindenburg és Ludendorff), amely addig a végsőkig való kitartás, a „nem engedünk” szellemének legfőbb képviselője volt, a Balkánról és a nyugati frontról érkező riasztó hírek hallatára szeptember 28-án hirtelen arra a meggyőződésre jutott, hogy tekintettel az egyre kedvezőtlenebbül alakuló eseményekre, a még menthető megmentése érdekében azonnali fegyverszünetet és békét kell kérni.