Ellak hun király

A Múltunk wikiből
(Ernak hun vezér szócikkből átirányítva)

Ilek vagy Ellac

hun király (453–454)
Angol Wikipédia
455
A pannoniai Nedao folyónál a gepida liga tagjai végképp diadalmaskodnak az Attila fiát, Ellakot támogató hunokon.

Bóna István

A hunok

Mivel Attila táborvárosáról annyit tudunk egyelőre, hogy valószínűleg a Tiszántúlon, a Köröstől délre és a Temestől északra feküdt, a temetkezés helyéül mintegy 20 000 négyzetkilométer jöhet számításba. Halálával sírba szállt a hun birodalom is. Fia, Ellak ugyan átvette a hatalmat, de csakhamar saját testvéreivel, majd apja híveivel és a vazallus királyokkal találta magát szembe. A felkelt népeket, germánokat és szarmatákat Ardarik gepida király vezette, Ellak csak hun harci kíséretére, egyes iráni segédcsapatokra és a germán szkírek egy részére támaszkodhatott. Számos összecsapás után a pannoniai (valószínűleg szerémségi) Nedao folyónál került sor a döntő ütközetre. Ellak (Ilek) holtan maradt a csatatéren, öccsei is kiszorultak a Kárpát-medencéből (454–455).

Az ázsiai nomád háttér, az európai hunok

A kortárs rómaiak a hun embertípusból a mongoloid vonásokat emelték ki: kis termetűek, ijesztő torzalakok, fatuskók. Nyakuk vastag, válluk széles, törzsük erős, lóra termett rövid, görbe lábuk járásra nem alkalmas. Arcuk fekete – vagyis sötétebb az európai arcszínnél –, szemük fekete pont, amely alig látszik ki az arcból. Szakálluk nincs (úgy vélték, azért nem nőtt ki, mert a gyermekek arcát bevagdosták), vagy csak gyér szakáll sarjad állukon. Magát Attilát, mint népe megtestesítőjét, ugyanígy jellemzik, megemlítve még gyorsan ide-oda villogó szemeit, tömpe orrát és kevély járását.

Kétséges, hogy a mongoloid nagyrassz fenti tökéletes jellemzése általában vonatkozott-e a hunokra. A ránk maradt hun személynevek ugyanis törökök: Atakam, Eskam, Mama, Ajbars, Mundzsuk, Balamber, Ernak, Dengizik, Basik, Kursik, Karaton, Emnetzur, Ultzindur, Uldyn s hangtanilag okvetlenül Ruának ejtett Ruga. S ha az Ellak–Ilek, Verika–Berik értelmezések bizonytalanok is, annál valószínűbben idetartozik még Attila főfeleségének, Arykannak a neve.

Attila birodalma

Attila mindent a fiaiért tett, kedvükért megmásította azt az örökösödési rendet, amely őt magát hatalomra juttatta. Híveit és kiválasztottait kincsekkel, szolgákkal és birtokokkal jutalmazta, fiait népek urává tette. Ellakot 449-ben iktatta be az akatzirok fejedelmi méltóságába Onegesios serege, a beiktatás után azonban mindketten nyomban visszatértek Attila ordujába. Attila halála után Arykantól született legidősebb fia, Ellak lett a hunok nagykirálya. Két öccse azonban csakhamar osztozni kívánt a hatalomban. Nomádok módjára a népeket szerették volna elosztani, s közben megfeledkeztek a hatalom igazi birtokosairól, a vazallus királyokról. Csak a bajban fordultak hun népükhöz, amely többségében kitartott Ellak, majd a nagykirály eleste után a két ifjabb herceg mellett.

Bartha Antal

Az ősmagyarok Levediában és Etelközben

Aligha véletlen, hogy Magor és Hunor mondájában a szarvasüldözési epizódnak hun és bolgár párhuzama is van. Az sem véletlen, hogy a mondában szereplő alán fejedelem, Dulo neve azon a bolgár fejedelmi listán szerepel, amelyik Attilától, nevezetesen Irnek nevű fiától eredezteti a bolgár fejedelmeket. A honfoglalás előtti magyar, bolgár-török, alán és talán hun érintkezések valóban léteztek.