Ernst von Mansfeld

A Múltunk wikiből

Ernst Graf von Mansfeld

c. 1580 – 29 November 1626
was a German military commander during the early years of the Thirty Years' War
angol Wikipédia
Peter Ernst II of Mansfield
1626
szeptember 2. Ernst Mansfeld, az európai Habsburg-ellenes tábor fővezére Magyarországra menekül.
szeptember 8. Albrecht Wallenstein tábornagy, a császári hadak fővezére Magyarországra lép.
szeptember 13. Bethlen derékhadával Debrecenbe érkezik.
szeptember 17. Bethlen rakamazi kiáltványában csatlakozásra szólítja fel a felső-magyarországi vármegyéket és városokat.
október 10. Bethlen levélben közli békekötési feltételeit II. Ferdinánddal. (Lényegében az 1620. évi nikolsburgi pontokat ismétli meg.)
október 18. Murteza budai pasa elfoglalja Damasdot.
december 13. Wallenstein tábornagy hadserege ütközet nélkül vonul Magyarországról Ausztriába.
december 20. Bethlen Gábor és II. Ferdinánd biztosai Pozsonyban az 1620. évi nikolsburgi pontok némi módosításával békét kötnek.
december Mansfeld tábornagy hadaival elhagyja az országot. A Bethlen segítségére jött török csapatok a királyi Magyarországon telelnek.

Makkai László

Besztercebánya és Fehérhegy

Hihetetlen könnyelműséggel, védtelenül kiszolgáltatták Pfalzot az augusztusban bekövetkező spanyol támadásnak. Az Unió itt csak a Ligától tartott, azzal békét is kötött, miután ígéretet kapott Pfalz meg nem támadására. A Liga csapatai ezzel szabad kezet kaptak, hogy Tilly vezetésével Ferdinánd segítségére siessenek, és Miksa bajor herceg seregével egyesülve, már augusztusban leverték az alsó- és felső-ausztriai rendi ellenállást, majd Buquoi csapataival együtt szeptemberben Csehországba törtek, ahol Frigyes zsoldosvezére, Mansfeld egy ideig feltartóztatta a 40 ezer főnyi, hatalmas túlerőt.

Bethlen, a protestánsok egyedüli reménysége

Frigyes király még a fehérhegyi csata másnapján elmenekült Csehországból – egyenesen Hollandiába, s hívei közül is ki merre látott és tudott. Fegyveres ellenállását Morvaországban csak Mansfeld, Sziléziában pedig a jägerndorfi őrgróf fejtett ki, reménytelen elszigeteltségben.

Erdély a westminsteri szövetségben

A teljes cikk.

Irodalom

Ernst von Mansfeld: Nicolaus Gablmann, Militia Mansfeldiana Hungara (Frankfurt, 1597); Thallóczy Lajos, Gablman Miklós (Történelmi Tár 1896).