Esterházy Károly gróf

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd Esterházy Károly püspök a XVIII. század második felében.

Mérei Gyula

A tőkés ipar

Fischer Mór herendi porcelánkészítő manufaktúrája a védegyleti mozgalom hatására lendült fel annyira, hogy – Fischernek a sok rendelés kielégítéséhez nem lévén elég tőkéje – Esterházy Károly gróf közbenjárására Rothschild báró, bécsi bankár adott neki 25 ezer konvenciós forint kölcsönt, 4%-os kamatra.