Földi János

A Múltunk wikiből
Nagyszalonta, 1755. december 21. – Hajdúhadház, 1801. április 6.
orvos, természettudós, nyelvtudós és költő
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
1795.
Megjelenik Domokos LajosFöldi János Magyar grammatika, melyet készített Debreczenben egy magyar társaság című műve.
1801,
Megjelenik Földi János Természeti história című műve.

Kosáry Domokos

Az antifeudális reformizmus és az irodalom

Földi János (1755–1801), aki 1784 után mint pesti orvostanhallgató Kazinczy híve lett, és főleg műfordítással, verstani tanulmányokkal foglalkozott. Fazekas Mihály (1766–1828), aki hadi szolgálata közben, a török háború idején írta első verseit, figyelő szeretettel a közkatonák iránt, határozottan antifeudális magyar jozefinista volt és maradt. S végül a legtüneményesebb ifjú költői tehetség: Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) is, akit Földi hozott kapcsolatba Kazinczyval.

Vörös Károly

A tudományok

Földi János Természeti históriája (1801) ugyan már mereven Linné rendszerét alkalmazza, de abban csak az állatvilág leírásáig jut el: nagy érdeme az állatok magyar elnevezése.