Fajsz

A Múltunk wikiből

község Bács-Kiskun megye kalocsai kistérségében

Wikipédia

HUN Fajsz COA.jpg

Bóna István

A korai bronzkor

Erdélybe más kelet-európai népcsoportok is beáramlottak. Kaukázusi eredetű bronz harci baltáik a korai bronzkor első „tömegproduktumai” (bányabükki kincslelet), amelyek az Alföld népeihez is eljutnak (Fajsz).

Avar régészeti lelőhelyek

település korai késői megjegyzés
avar kor
MAGYARORSZÁG
Fajsz X

Györffy György

Uralomváltás és a székelyek

A székelyek szétszórásával egyidejűleg menekülhetett a Csaba-magyara néprész a Balkánra, a Vardar vidékére. Már a Csaba-magyara név is valószínűsíti, hogy a székelyeken kívül magyar törzsbeliek is támogatták Csaba „királyfi”-t az uralomért vívott küzdelemben.

A rabati vezérnévsor néhány megfejtett neve nem teszi lehetővé, hogy segítségével a vezérek településrendjében bekövetkezett változást megállapítsuk.

Mindenesetre ekkor következhetett be, hogy Fajsz elfoglalta a vezérek szállásváltó útját, a szigetközi Fajsz falutól le a Duna menti Fajszig.

A fejedelemség erősítése és a bizánci misszió

A Fajsz nevet viselő udvarhelyek mellett épült Somogyvár, Veszprém, Gréc (Zágráb), Küküllővár és talán Hédervár előzménye, de a Duna menti Fajsz tőszomszédságában is ott feküdt Várad és Belvár (1061, ma Bóvár), melyek közül az egyik bizonyára visszavihető e korai időbe.

Kristó Gyula

Tulajdonviszonyok

Ha viszont a földesúri érdek úgy kívánta, szigorúan megmerevítették a földközösségi kereteket. Fontos tanulsággal szolgáltat ebből a szempontból is az a per, amely az 1230-as évek végén zajlott le a pannonhalmi és a somogyvári apát között. A pannonhalmi apát a somogyvári apáttól a Somogy megyei Fajsz faluban élő, a pannonhalmi egyház alá tartozó öt mansio földjét kérte számon. A somogyvári apát a nádor elé került perben elmondta, hogy az öt mansionak nincs saját földje, saját kezük munkájából élnek. Végül a nádor úgy döntött, hogy a pannonhalmi egyház fajszi népei használhatják a falu földjét ugyanúgy, mint a somogyvári monostor népei, de határokkal körülkerített földjük nem lehet, továbbá a mansiók száma az ötöt nem haladhatja meg. Ha ezt a számot túllépné, a feleslegnek el kell onnan távoznia, ha pedig a háznépek száma megfogyatkozna, csak öt mansio nagyságig töltheti fel a pannonhalmi apát a fennhatósága alatt levő fajszi mansiókat. Ez az adat a földesúri érdekek védelmére mutat. Mivel a föld felosztása mansiónként történt, a pannonhalmi háznépek számának öt fölé emelkedése a szokásosnál több részt biztosított volna számukra, s ez megrövidítette volna a somogyvári apátságot.

Orosz István

Szőlő- és gyümölcstermelés

A saját fogyasztásra termelő zöldséges kertek mellett hasonló tájkörzetek alakulásának lehetünk szemtanúi a zöldségtermelésben is. A szegedi és kalocsai-fajszi paprikakörzet, a makói és apátfalvi hagymatermelő, az óbudai paradicsomtermelő terület kialakulása ennek legékesebb bizonyítéka.