Falieri Vitális

A Múltunk wikiből

Vital Falier de'Doni vagy Vitale Falier Dodoni vagy Vitale Faledro

† 1096 vége
velencei doge
Wikipédia

Györffy György

Külpolitika. Horvátország megszállása.

Adott pillanatban [III. Viktor pápa]] Montecassinóba húzódva tehetetlen volt, ugyanakkor Falieri Vitális doge, aki 1085-ben mentette meg hajóhadával a bizánci uralmat az Adria alsó részén a normannokkal szemben, Komnénosz Elek császártól megkapta a „Dalmácia és Horvátország fejedelme” címet. Küszöbön állt Velence hódító hadjáratának megindítása.

Kálmán király és Álmos herceg

1095 második felében IV. Henrik két ízben időzött Velencében, megújította barátsági szerződését Falieri Vitális dogéval, és ennek tudható be, hogy a császár követei útján Álmost baráti érzelmeire való hivatkozással – lebeszélte a támadásról.

Kálmán külpolitikája

Ami Dalmácia sorsát illeti, a velencei doge, aki újból felvette a Dalmácia és Horvátország hercege címet, a dalmát városokon kívül jogot formált a hátországra. Ugyanakkor Kálmán mint Magyarország és Horvátország királya igényt tartott a horvát földekkel szimbiózisban élő dalmát városokra, háborúba azonban egyik fél sem bocsátkozhatott, főleg amióta a keresztes hadjáratok veszélyeztették Velence keleti érdekeit, és lekötötték Magyarország erejét. Így érthető, hogy amikor 1096 végén Falieri Vitális velencei doge meghalt, utóda, Michieli Vitális békét ajánló követeket küldött Kálmánhoz, aki az országnagyokkal való hosszas tanácskozás után a status quo alapján barátsági szerződést kötött a dogéval.

Irodalom

Falieri Vitális doge mint Dalmácia és Horvátország hercege: Kretschmayr, Geschichte vont Venedig I. 165, 272; Velence és Bizánc viszonyára: Ostrogorsky GBS2 283—284.