Farkas nádor

A Múltunk wikiből
Pannonhalmi Bencés Főapátság – Madocsa

Kristó Gyula

Földművelés

  • Farkas 1165 körüli végrendeletében a garamszentbenedeki monostornak adott egy praediumot kétökrös ekével és négy szolgacsaláddal.
  • Farkas végrendeletében előírta, hogy a garamszentbenedeki monostor birtokába került libertinusai azt teljesítsék az apátnak is, amit korábban neki teljesítettek: három napon át a veteményeket arassák, a másik három napon pedig szénát gyűjtsenek, és az apát tetszése szerinti helyre szállítsák.

A gazdálkodás keretei

  • A praedium, mint a gazdálkodás legfőbb kerete, korszakunkban a feudális tulajdonviszonyok mindhárom kategóriájában meghatározó jelentőségű volt. Ez külön igazolást elsősorban a világi magánbirtokosok esetében nem igényel, hiszen egyházaknak tett praedium-adományait, mint Lampert comesé Bozóknak, Márton comesé Csatárnak, Farkasé Garamszentbenedeknek stb., kielégítően bizonyítják a világi előkelők gazdálkodásának praedium-jellegét.
  • Amikor 1165 körül Farkas adományt tett a garamszentbenedeki apátság javára, eladományozta a Zsitva melletti Szelepcsény praediumát 16 libertinus-mansióval és 12 ekéhez való föddel, ott levő curiáját az almáskerttel együtt, ahol az odaérkező apát megpihenhet. Farkas Garamszentbenedeknek adta továbbá az ugyancsak Szelepcsény nevű kisebb praediumát hat szolga-mansióval és hét szántó szolgát négy eke föddel. Ezek a praediumok a közepes nagyságúak közé tartozhattak.
  • Farkas 1165-ben Kisszelepcsény praediumát hat, lovon szolgáló servus-mansióval, négyekényi föddel és szántóvető (arator) szolga-háznépekkel a garamszentbenedeki apátságnak adományozta.

Pénzviszonyok

  • Miklós esztergomi érsek előtt 1183-ban írásos szerződés jött létre az esztergomi egyház kanonokjai és Farkas comes között, amelynek értelmében a kanonokok az érsek beleegyezésével és akaratából egyekényi földet két márkáért Farkasnak eladtak.
  • Ugrin esztergomi érsek Gedös praediumot Farkas comes feleségétől vásárolta meg.

Királyi hatalom, királyi vármegye a XII. században

  • A XII. században a megyésispánok általában nem területi illetékességük alapján intézték az ügyeket. Persze ellenpélda is akad. III. István György barcsi ispán kérése alapján adott megerősítést Farkasnak ahhoz hogy két Bars megyei praediumát a garamszentbenedeki apátságnak adományozhassa.
  • Mint a királyi udvar tagja, maga is közbenjáró, ügyintéző lehetett bizonyos ügyekben, mint például III. Béla korában Farkas nádorispán, aki Kaba Pannonhalma javára történt végrendelkezése ügyében járt el.