Fazekas Mihály

A Múltunk wikiből
Debrecen, 1766. január 6. – Debrecen, 1828. február 23.
költő
Wikipédia
Fazekas Mihály arcképe.jpg
1804.
Fazekas Mihály megírja a Lúdas Matyit.

Kosáry Domokos

Az antifeudális reformizmus és az irodalom

Fazekas Mihály (1766–1828), aki hadi szolgálata közben, a török háború idején írta első verseit, figyelő szeretettel a közkatonák iránt, határozottan antifeudális magyar jozefinista volt és maradt.

Arató Endre

Az irodalmi-művelődési visszhang, a fordítások

A szerb érdeklődést és visszhangot Vitkovics munkássága, közvetítése példázza; ami pedig a románt illeti: Ioan Barac lefordította Fazekas Mihály Lúdas Matyiját, amelyet román környezetbe ültetett át. De Faludi Ferenc hatása is kitapintható, műveit a román értelmiségiek szívesen olvasták. A románok körében a legnagyobb népszerűségnek azonban Fazekas Mihály Lúdas Matyija és Csokonai költészete örvendett. E két magyar író széles körű népszerűségének alapja plebejus népiességük volt; ők is segítettek a felvilágosodás eszméit közvetíteni a magyarországi és erdélyi románokhoz.

Vörös Károly

Az irodalom útja a felvilágosodástól a romantikáig

Ugyanez a társadalmi réteg, s annak művészien kifejezett hangja: népies költői nyelv és határozott antifeudális állásfoglalás egysége jelentkezik a debreceni Fazekas Mihály verseiben, mindenekelőtt a Lúdas Matyi, egy eredeti magyar rege című népi eposzában. Ennek hőse, a fiatal jobbágylegény háromszor torolja meg földesurán a kapott botütést. Tetteivel nemcsak mosolyra fakasztja az olvasót, hanem felhívja a figyelmet a jobbágy helyzetének tarthatatlanságára. Fazekas ezt az eposzt 1804-ben írta, de az nyomtatásban csak 1815-ben jelent meg. Ettől kezdve azután számos kiadása ismert, s a vásári ponyvaárusok révén a parasztságnak is kedvelt olvasmányává vált.

A tudományok

A korszak elején Grossinger János 5 kötetes Universa Historia Physica Regni Hungariaeja (1793–1797) még a régi fajta, meglehetősen rendszertelen leírás; a század elején Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály Füvészkönyvének is elsősorban magyarnyelvűsége az érdeme.

Arató Endre

A román nyelv és kultúra előrehaladása

Barac lefordította Fazekas Mihály Lúdas Matyiját, amelyet román környezetbe ültetett át.