Fejér György

A Múltunk wikiből
Keszthely, 1766. április 23. – Pest, 1851. július 2.
prépost-kanonok és az Egyetemi Könyvtár igazgatója
Wikipédia
1829.
Megjelenik Fejér György Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis (43 kötet) című okiratgyűjteménye (1829–1844).

Arató Endre

Az irányt mutató irodalom

Fejér György, a pesti egyetem tanára 1809-ben írt hosszabb tanulmányában, amelyben a progresszív célt, az Akadémia megszervezésének konkrét módozatait fejtegette, így buzdította a nemzetet: „Mi magyarok, uralkodó nemzet lévén, hova maradtunk? ! Nincs-e ideje, hogy felserkenjünk? Vajon miben különböztetjük meg uralkodó nyelvünket a jobbágy oláh, örmény, bosnyák s több efféle nemzetektől!?! Ha szinte úgy mint ők szűkölködni fogunk nyelvmívelő társaság nélkül, mellyel egyéb uralkodó nemzetek a magukét megkülönböztetik”, előbb-utóbb oda jut a magyar, ahova a cseh, „kiket csaknem gyertyával szükség keresni hazájokban”. A magyar nyelv – fejtegette – olyan veszedelembe kerülhet, „melyhez már közelített, hogy azoknak szájaiba aláztatik, kik a kasza-kapa nyél mellett sanyarognak, vagy éppen csak szöglyukakban fog az rebegni”.[1] S ez az „elkorcsosulás” semmivé teszi a magyar nemzeti méltóságot. Fejér koncepciójában tehát jelentősek voltak a feudális elemek: a nem magyar népeket lebecsülő nacionalizmus összefonódott a jobbágyság megvetésével.

Vörös Károly

A tudományok

Így kerülnek publikálásra a 18. századvég jezsuita történetkutatása által végzett nagy, ám még meglehetősen rendszertelen középkori oklevélfeltárás eredményei is (elsősorban Fejér György Codex diplomaticusának 43 kötetében, 1829 és 1844 között).

Lábjegyzet

  1. Fejér György, Jutalomra érdemesített értekezés a magyar tudós társaság legkönnyebb és leghelyesebb felállításáról. Pest, 1809. 84.

Művei

Irodalom

Az efféle munka politikai szempontú nehézségeire jellemző Metternich és Ferenc király idegessége az Aranybulla eredetije állítólagos felfedezésének hírére: Kumorovitz L. Bernát, Fejér György felfedezi az Aranybulla eredeti példányát (Magyar Könyvszemle, 1968. 1).