Felsőörs

A Múltunk wikiből
község Veszprém megyében a balatonalmádi kistérségben
Wikipédia
HUN Felsőörs COA.jpg

Kristó Gyula

Egyházi társadalom

1130 táján Fila Örs birtokát a Szent Mihály-monostornak, vagyis a veszprémi káptalannak adományozta.

Stílusirányzatok

  • Az úgy­ne­vezett nemzetségi monos­to­rok típu­sában szembeszökő az igé­nyesebb és dísze­sebb tago­lás a korábbi megoldáshoz képest. A leg­je­lentősebbek háromhajós, rend­sze­rint három­apszisos bazilikák, nyu­gati homlokzati építménnyel, amely szinte mindig tar­tal­maz kar­za­tot, olykor oltár felállítására is alkal­mas kápolnának kié­pítve. A nyu­gati építmény földszintje szol­gál előcsarnokként, ahová egyes ese­tek­ben temetkeztek (Felsőörs).
  • A Dunántúl számos késő román kori emlékén rajta hagyta lenyo­ma­tát a Csákok vértesszentkereszti épít­kezésén kialakult, részben Esztergomból és Kalo­csáról toborzott műhely: köze volt a vértesi műhely­nek a felsőörsi prépostság, a cell­dö­mölki bencés apátság, a jáki temp­lom építéséhez.