Ferenczi Sándor

A Múltunk wikiből
Miskolc, 1873. július 7. – Budapest, 1933. május 22.
orvos, pszichoanalitikus,
a magyar pszichoanalitikai iskola megteremtője
Wikipédia
FerencziSándor.jpg
1910.
Ferenczi Sándor: Lélekelemzés című tanulmánya.

Szabó Miklós

A neveléstan és a lélektan

Az újonnan születő pszichológia nem ment keresztül a fiziológiai alapozottságú naturalista-pozitivista lélektan előzményein, hanem a mélylélektan irányzatához való felzárkózással indult útjára. Megalapítója Ferenczi Sándor ideggyógyász orvos nem csupán Freud adaptálója volt, hanem harcostársa is, aki saját kutatásaival aktívan részt vett a pszichoanalízis kimunkálásában. A pszichoanalízis ortodox irányzatához tartozott, amelynek középpontjában a gyermek–szülő erotikus töltésű, Ödipusz-komplexum jellegű kapcsolata áll. A századelő Magyarországáról indult pályájára Róheim Géza, aki elsők között alkalmazta a freudizmust primitív népek etnográfiai kutatásában.

Hajdu Tibor

Az 1918–1919. évi forradalmak művelődéspolitikája

Folytatták a modern tudomány mellőzött reprezentánsainak kinevezését – az új professzorok között volt Babits Mihály, Ferenczi Sándor, Fülep Lajos, Kozma Lajos, Mannheim Károly, Pólya György és Jenő, Vadász Elemér, Hevesy György, Szekfű Gyula és az első magyar egyetemi tanárnő – Dienesné Götz Irén.