Forradalom előtt (1847–1848)

A Múltunk wikiből

Írta Vörös Károly

  1. A forradalmi helyzet érlelődése
  2. Az 1847–1848. évi országgyűlés
  3. A radikálisok
  4. A forradalom kapujában

Irodalom

A korszaknak, a magyar feudalizmus utolsó hónapjainak ábrázolásához a VIII. és a X. fejezetek kapcsán ismertetett általános összefoglalásokon kívül alapvető a Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847–48. című kötetbe (Magyarország újabbkori történetének forrásai. Kossuth Lajos összes munkái XI. Budapest, 1951 foglalt forrásanyag és az azt összegyűjtő és sajtó alá rendező Barta Istvánnak az országgyűlés történetét megíró bevezető tanulmánya. Ugyanezt végzi el Széchenyi vonatkozásában (és az ő szempontjából) az ugyancsak a Magyarország újabbkori történetének forrásai sorozatban Viszota Gyula szerkesztésében és bevezetésével közzétett két kötet: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal (Gr. Széchenyi István összes munkái VI/2. Budapest, 1930), valamint Gróf Széchenyi István naplói VI. /1844–1848/ (Gr. Széchenyi István összes munkái XV. Budapest, 1939).


Magyarország története 1790–1848
Kulturális fejlődés Magyarországon (1790–1848) Tartalomjegyzék
A forradalmi helyzet érlelődése