Fortunato Prati

A Múltunk wikiből
*1680, +1738
trentói születésű bécsi udvari, majd magy. kir. udvari kamarai építész
Metapédia

Kosáry Domokos

Képzőművészet

A budai királyi palota újjáépítésének hosszú és változatos folyamatában bizonyos fokig az udvar és az öntudatosabbá váló magyar rendiség versengése is kifejeződött. Az egykori palota romos falait 1714-ben kezdték a Haditanács rendeletére részben lebontani s a törmelékkel az árkokat betölteni, illetve részben egy új, kétemeletes palotává kiépíteni, 1715–1723 közt Fortunato Prati irányítása alatt.