Francisci Pál

A Múltunk wikiből

Paul Francisci

Brassó, 1643 – 1709
erdélyi szász orvos
Wikipédia

R. Várkonyi Ágnes

Életmód, testkultúra, egészségügy

Auner István, Medgyes orvosa, Lipcsében és Wittenbergben, Francisci Pál brassói orvos Altdorfban, Köpeczi János, Apafi fejedelem orvosa, Franekerben és Leydenben végzett.

Vallások és világnézetek

Descartes-tal vitázó művek protestáns teológusok tolla alól is kikerülnek, ateistának mondják, de módszerét átveszik, miként a lélektanát cáfoló Francisci Pál, vagy a tiszamelléki egyházkerület püspöke, Szilágyi Tönkő Márton.