Benjamin Franklin

A Múltunk wikiből
(Franklin szócikkből átirányítva)
Boston, 1706. január 17. – Philadelphia, 1790. április 17.
amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus, nyomdász
Wikipédia
Benjamin Franklin J. S. Duplessis festményén

Kosáry Domokos

Természettudományok

Az 1750-es években a fizika szakirodalma Nagyszombatban vált gazdagabbá, ahol Kéri Borgia Ferenc, Ádány András és más jezsuita tanárok könyvei képviselték a kompromisszumot Descartes és Newton között. Ugyanakkor a külföldön tanuló fiatalok, piaristák Rómában, protestánsok Göttingában már Franklin felfedezéséről, a légköri elektromosságról is értekeztek.

H. Balázs Éva

Zinzendorf Károly

Ha Londonban Hume-mal vagy Franklinnal társalog, ezt működésük, műveik ismeretében teheti.

Kosáry Domokos

Természettudományok

Többen foglalkoztak, Franklin nyomán, a légköri elektromosság problémáival. Makó Pál idevágó dolgozatát Révai Miklós kitűnő magyar nyelven adta vissza (A mennykőnek mivoltáról s eltávoztatásáról. 1781).

Irodalom

Több egykorú munka a villámcsapás okozta károk elhárításáról Benjamin Franklin fölfedezése nyomán: S. Verestói, Dissertatio physica. Fulgur, fulmen et tonitrus eorumque phaenomena ex nova electricitatis doctrina explieans et confirmans (Claudiopoli, 1767); P. Makó, Physikalische Abhandlung von den Eigenschaften des Donners und den Mitteln wider das Einsehlagen (Gratz, 1772; Wien, 1772; Wien, 1775); lásd Schaffrath, De electricitate coelesti atque ratione, aedificia ab ictu fulminis praeservandi dissertatio, quod secundum in ecclesiam et coenobium religiosorum a monte Carmelo nuncupatorum (Budae) 29. Julii ad 20-am 1778. cecidit (Pestini, 1778); Makó Pál, A mennykőnek mivoltáról s eltávoztatásáról való böltselkedés, mellyet deák nyelven írt és most feles másolásokkal és toldalékokkal megjobbitott …magyarázta pedig Révai Miklós (PozsonyKassa, 1781); P. Makó, Dissertationes physicae (Budae, 1781); J. F. Domin, Sono campanarum fulmina promoveri potius, quam prohiberi prolusio … anno 1786 … habita (Quinque Ecclesiis, 1786); (J. I. Felbiger), Wie weit gewähren wohl Gewitterableiter Sicherheit für umstehende Gebäude? Aus Erfahrung und darauf sich beziehenden Schlüssen beantwortet, von dem Verfasser der Schrift, in der die Kunst, Thürme durch Ableiter zu bewahren, beschrieben und im Kornischen Verlage zu Breszlau 1771. herausgegeben ist. Mit zwo Kupfertafeln (Preszburg, 1786); J. I. Felbiger, Wie Weit gewährten wohl Gewitterableiter Sicherheit für umstehende Gebäude? (Preßburg, 1787). — J. Roskoschnik, Nachricht von den nach Bontzhida in Siebenbürgen gekommenen Zugheusehrecken, ihrem Aufenthalte daselbst und ihrer Ausrottung, nebst einigen die Naturgeschichte derselben betreffenden Bemerkungen. Mit einem Kupfer (Preßburg, 1782; Ungrisches Magazin, 1782); Rodiczky Jenő, A sáskajárások történetéhez (Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1894).