Frigyes salzburgi érsek

A Múltunk wikiből
†991 április
salzburgi érsek
Angol Wikipédia – Archbishopric of Salzburg # Early Archbishopric

Györffy György

A nyugati térítés kezdete

Nincs tudomásunk róla, hogy Piligrimnek sikerült volna irományait Rómába eljuttatni.

Törekvéseiről viszont tudomást szerzett unokabátyja, Frigyes salzburgi érsek, aki Pannoniát egyházi szempontból a saját vadászmezejének tekintette, s jogai védelmére ugyanolyan eszközökhöz folyamodott, mint Piligrim. VI. Benedek pápa nevében hamisított egy oklevelet, amelyben a pápa Frigyes salzburgi érseket egész Noricum (Ausztria), Alsó- és Felső-Pannonia apostoli vikáriusának nevezi ki, és mindenkit egyházi átokkal sújt, aki e területeken érseki igényekkel lépne fel. Emellett Arnulf király nevében 885-ös évszámmal szerkesztett egy birtokösszeírást, amely – több-kevesebb alappal – számos dunántúli helységet, így Pécset, Zalavárt és Szombathelyet az érsek birtokának tüntet fel, és ezt 977-ben II. Ottó császárral megerősíttette.

Piligrim püspök és Frigyes érsek törekvései azonban eleve sikertelenségre voltak kárhoztatva. Géza a mellette müködő püspököt ugyanúgy nem volt hajlandó a szomszédos egyházfőktől függő viszonyba helyezni, mint ahogy a császári udvar mindenható archicapellanusa, főkáplánja, Willigis mainzi érsek sem mondott le az újonnan térítendő népek egyházfőségére táplált igényéről.

Géza békés külpolitikája

Mivel pedig háborút csak kitavaszodás után szokás kezdeni, és Frigyes salzburgi érsek áprilisban, Piligrim pedig májusban halt meg – Henrikkel szemben mindketten Willigis mainzi érsek híve, s így a magyarok püspöke oldalán állottak –, a két főpap eltávozta adhatott szabad jelzést Henriknek.

A keresztény királyság megalapítása

Ami az ottoniánus ideológiát illeti, e tekintetben éppen a szlávokra beállított szász politika eredményezte, hogy Magyarországot elismerték „Avaria” utódjának – másnak, mint „Sclavania” –, ami azt is jelentette, hogy elhalt a bajor Pannonia-gondolat. A szász felfogás bajorországi terjedéséhez hozzájárulhatott, hogy I. Ottó öccse, Henrik alapította az új bajor házat, s hogy Henrik utódain felesége, a bajor Luitpolding Judit révén elhatalmasodott a bajor partikularizmus gondolata, anélkül, hogy feltámadt volna bennük a bajor Pannonia-gondolat. Ennek egyedüli ébren tartója a salzburgi érsek, Civakodó Henrik ellensége volt.