Gallus Anonymus

A Múltunk wikiből

Gall Anonim

kb. 1065- kb. 1116

az első lengyel krónikairó volt, a Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum (A lengyel fejedelmek és hercegek tetteinek krónikája, 1115 körül)

Wikipédia

Györffy György

István lengyel, besenyő és bolgár háborúja

Amikor száz év múlva a Boleszló dicsőségét megéneklő gall névtelen azt írta, hogy hőse a magyarok területét a Dunáig elfoglalta, ez csak a Morva völgyére talál.

A király kincstára

Szent László törvényhozásával, még ha ez a törvényekből első olvasásra nem tűnik is ki, főként a királyság gazdasági erőforrásainak biztosítására törekedett, és közvetve ezt szolgálta a belső jogrend megszilárdítása is, hiszen a közbéke a nyugodt termelőmunka előfeltétele. Hogy az országot gazdaságilag felvirágoztatta, arra már a közel egykorú lengyelországi gall névtelen utal latin versében (1110): Dicunt talem nunquam regem Ungarie habuisse, Neque terram iam post fructuosam sic fuisse.[1] (Azt mondják, hogy Magyarországnak soha ilyen királya nem volt, földje sem volt ilyen termékeny azóta.)

Külpolitika. Horvátország megszállása.

Ulászló ellen ugyanis felkelés tört ki, mert a fejedelem az ország gyeplőjét Sieciech nádor kezébe adta, aki – mint Gallus Anonymus írja – „sok kegyetlen és tűrhetetlen dolgot művelt”[2], és sok lengyel nemest kiüldözött az országból.

Kálmán király és Álmos herceg

S hogy itt nem üres szembedicsérésről van szó, bizonyítja a Kálmánt személyesen ismerő Gallus Anonymus krónikás, aki szerint Kálmán, a magyarok királya a korában élt összes királyok között a legműveltebb az irodalom tudományában (litterali scientia eruditus)”.[3]

Tollforgatók. A történeti irodalom megindulása

  • A legkorábbi magyar krónika, a feltételezett ősgesta – szemben Gallus Anonymus lengyel és Cosmas cseh krónikájával, avagy az alig módosított Poveszty Vremennih Let évkönyvvel – nem maradt ránk eredeti szövegében, hanem csak többszörösen átdolgozott és az átdolgozó koráig folytatott alakjában.
  • Történészeink között régóta vita tárgya, hogy a kiindulásul szolgáló ősgesta mikor készült: I. Endre, Salamon, Szent László vagy Kálmán idejében. Kálmán idejére mutat az a megfigyelés, hogy az önálló történetírók olyan összefüggő történetet, amely szemtanúk elbeszélésére támaszkodik, általában hetven évre visszanyúlóan tudnak adni, például Liudprand, Thietmár, Cosmas vagy Gallus Anonymus; a Magyar Krónika 1031-gyel kezdi el az összefüggő eseménytörténetet.

Lábjegyzetek

  1. Gombos I. 488.
  2. Gombos I. 489.
  3. Gombos I. 490.

Műve

Gallus Anonymus: Monographie Anonima TZW. Galla kronika czyli dzieje ksiazat i wladcow polskich = Galli Anonymi cronicae et gesta ducum sive principum polonorum Editor K. Maleczyński (Kraków, 1946).