Georg Daniel Teutsch

A Múltunk wikiből
Segesvár, 1817. december 2. – Nagyszeben, 1893. július 2.
erdélyi szász történész, evangélikus püspök
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Georg Daniel Teutsch

Arató Endre

Kulturális fejlődés a Szászföldön

A tudományos irodalom, elsősorban a legizmosabb nemzeti diszciplina, a történetírás ezekben az évtizedekben is erősítette a nemzeti mozgalom politikai céljait. Megnőtt a tudományos igény: már a 19. század elején felmerült, hogy ki kell adni a szász nemzet történetének legfőbb kútfőit. Erre azonban csak fokozatosan, a negyvenes évektől került sor (Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens, illetve később Urkundenbuch zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen). Ebben a munkában, amelyben tehát a Vereinhez hasonlóan erdélyi és szász érdeklődés keveredett, részt vett az első szász polgári historikus, a fiatal segesvári tanár, később püspök Georg Daniel Teutsch.

Műve

G. D. Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das Sächsiche Volk. I–II. 2. kiadás (Leipzig, 1874),