Georgiosz Monachosz krónikájának folytatója

A Múltunk wikiből
(Georgiosz Monachosz folytatója szócikkből átirányítva)

Györffy György

A vezérek folyó menti szállásváltása: Árpád és Kurszán

Georgiosz Monachosz krónikájának folytatója 895-ben két magyar fejedelmet említ név szerint, Árpádot és Kurszánt.

Irodalom

Georgiosz Monachosz folytatója is említi Árpád mellett Kuszánt (Moravcsik Gyula, Antik Tanulmányok 4. 1957. 287; vesd össze Árpád 984. évi vezértársának neve. Magyar Nyelv 27. 1931. 84. kk.).

Georgiosz Monachosz folytatója a bizánci követ etelközi látogatásának elbeszélésében első helyen említi Árpád, a másodikon Kuszán nevét.