Gergely András

A Múltunk wikiből
Sopron, 1946. május 23. –
történész, egyetemi tanár, 
a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa
Wikipédia

Hanák Péter

Előszó

A szerzők ezúton is megköszönik Gergely Andrásnak, Köte Sándornak, Király Istvánnak (Kaposújlak), Ladányi Andornak, Németh Lajosnak, Sarlós Bélának, S. Vincze Editnek, Szabó Dánielnek, Szász Zoltánnak, Veliky Jánosnak és Vörös Károlynak, hogy előtanulmányukat, illetve készülő munkájuk kéziratát, és Kiszely Gyulának, hogy képgyűjteményének értékes darabjait rendelkezésünkre bocsátották.

Műve

A magyar reformellenzéki kialakulása és megszilárdulása (1830–1840)

Egyéb művei

A vukovár-fiumei vasútról a szerző lekötelező szívessége folytán kéziratban használhattam Gergely András tanulmányát;