Ghyczy András

A Múltunk wikiből

Ghiczy (vagy Ghyczy, Ghiczi, Géczy, Géczi) András

? – 1614
erdélyi fejedelemjelölt, Báthory Gábor fejedelemnek egyaránt volt a kegyeltje és az ellenfele
Wikipédia
1611
október 10. Erdélyi országgyűlés Szebenben. (Ghyczy Andrást a Portára küldi, hogy jelentse Báthori hadi sikereit.)
1612
november 20. Erdélyi országgyűlés Szebenben. (A Portától való elszakadás mellett dönt; Ghyczy Andrást és Bethlen Gábort fő- és jószágvesztésre, gyermekeiket jószágvesztésre ítéli.)
1613
május 1. I. Ahmed szultán Báthori Gábor trónfosztása, illetve Bethlen Gábor erdélyi fejedelemsége mellett dönt. Hadat rendel Bethlen mellé.
október 27. Báthori Gábort Ghyczy András emberei Váradon megölik.

Makkai László

Báthori Gábor bukása

Az egész cikk.