Gorzé

A Múltunk wikiből
(Gorze szócikkből átirányítva)

Gorze

commune in the Moselle department in Lorraine in north-eastern France
Angol Wikipédia

Györffy György

A nyugati „békeövezet” kialakítása és a távolsági kalandozások kezdete

Mivel köztudott volt, hogy a kalandozó lovasokat főként a kolostorok gazdagsága (arany, ezüst, szövetek és bor) vonzotta, a szerzetesek előre menekítették kincseiket és féltett ereklyéiket a megerősített püspöki városokba, így Gerresheimből Kölnbe, Verzyből Reimsbe, Gorzéból Metzbe és Szent Áfra monostorából Toulsba.

Térítés és az egyházszervezés elindítása

Régebben elterjedt a magyar történetttudományban, hogy a magyar egyház Szent István korában Clunyi szellemű volt, azaz intézményeit áthatotta a franciaországi Cluny monostorból szétsugárzó szerzetesi reformmozgalom. Behatóbb vizsgálatok nyomán kiderült, hogy a X. században nyugaton három eltérő szerzetesi reformmozgalom indult el: Burgundiában Cluny, Lotaringiában Gorze központtal, Itáliában pedig a Szent Nílust követő remeteségekben. Mindhárom a szerzetesség elvilágiasodására bekövetkezett ellenhatás volt, és a Szent Benedek reguláihoz való visszatérés útján, de más-más módon törekedtek a tisztább életre. Cluny és a hozzá kapcsolódott monostorok a megyés püspöktől és a hűbéruraktól elszakadva, a pápasággal való közvetlen kapcsolatot keresték. Gorze követő nem központosították monostoraikat, és nem vonták ki magukat uraik, végső fokon a császár alól. II. Henrik például a birodalmi apátságokkal továbbra is magánegyháza módjára rendelkezett, ami éppenséggel ellentétes volt Cluny törekvéseivel.