Gotha

A Múltunk wikiből
város Németországban, Türingia szövetségi államban, a gothai körzet székhelye
Wikipédia
Wappen Gotha

Heckenast Gusztáv

Az újkori iparfejlődés kezdetei a Habsburg-birodalomban

A kameralista szempontok képviseletét és egyben a tabori mintaüzem vezetését Wilhelm von Schröder (1640–1688) vette át. A gothai kancellár fia ugyancsak színes és ellentmondásos egyéniség volt.

Kovács Endre

A tudományos szocializmus eszméinek terjedése

1875 májusában azután bekövetkezett Gothában a két munkáspárt fúziója.

S. Vincze Edit

A Magyarországi Általános Munkáspárt

A Magyarországi Általános Munkáspárt programjában nem kaptak helyet a Marx és Engels által gyakran bírált lassalleánus követelések, amelyeket a német szociáldemokrata pártnak az 1875. évi gothai kongresszuson elfogadott programja is tartalmazott (szabad népállam, állami hitellel támogatott termelő-társulatok).

Hanák Péter

Harc az önálló munkáspártért

A Magyarországi Általános Munkáspárt céljait és elveit tekintve – bár a nevet a kormány nem engedélyezte – szociáldemokrata párt volt. A program a társadalmi egyenlőtlenség alapjaként a magántulajdonon nyugvó gazdasági rendszert – a bérmunkarendszert – jelölte meg, ezt viszont emberek által alkotott, általuk meg is változtatható történeti-társadalmi produktumnak fogta fel. Ezért első helyen a föld és a termelőeszközök társadalmi tulajdonba vételét, a bérmunkarendszer eltörlését, a „társulati munkarendszer” bevezetését követelte. A továbbiakban a szabadságjogokra vonatkozó, már ismert szociáldemokrata programot foglalta pontokba és egészítette ki gazdasági és szociális reformkövetelésekkel. A program a korabeliekkel, a németek néhány évvel korábbi gothai programjával összevetve, jelentős fejlődésről, a marxi elvek alkalmazásáról tanúskodik, akárcsak a pártsajtó akkori kitűnő elméleti cikkei.

Kiadványok